GIA CÔNG KIM LOẠI

SẢN PHẨM GIA CÔNG THAM KHẢO

thông tin liên hệ
Tô Thành Trọng
Trợ Lý GĐ - 0785.170787

Chia sẻ lên:
KỸ THUẬT CUỐN TÔN TẠO HÌNH

KỸ THUẬT CUỐN TÔN TẠO HÌNH

Mô tả chi tiết

Kỹ thuật cuốn tôn tạo hình là uốn cong vật liệu từ dạng tấm thành những biên dạng khác nhau, (hình ảnh minh hoạ)

QUÁ TRÌNH UỐN CONG VẬT LIỆU

 

HÌNH ẢNH DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT

Khuôn cán ( hay bộ bánh cán ) , tương ứng mỗi biên dạng sẽ là một bộ bánh cán

MỘT SỐ BIÊN DẠNG CƠ BẢN
 

Xem thêm các sản phẩm liên quan
KỸ THUẬT CUỐN TÔN TẠO HÌNH
KỸ THUẬT CUỐN TÔN TẠO HÌNH